Рециклираме днес, за по-добро утре!

Разделно събрани

Сепариране на разделно събрани отпадъци от опаковки.

Сепариране на разделно събрани отпадъци от опаковки (включително разделно събрани рециклируеми отпадъци от бита) от общини, търговски, производствени, административни обекти. Работим с

Още>>

Oт оборудване

Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Ежедневно използваме различни домакински уреди, вече не можем да си представим ден или два без смартфон, таблет или лаптоп. Те са наши полезни помощници в бита, в работата ни, във ваканциите ни.

Още>>

От метал

Отпадъци от излезли от употреба машини и съоръжения, възли и детайли от метал.

Търговската дейност, осъществявани от нашето дружество и предлаганите услуги се извършват с цел все по – пълно задоволяване на нуждите и изискванията на пазара, независимост при съхранението на отпадъците

Още>>

Нуждаете се от съхранение, извозване и сепариране на отпадъците?

Вие сте на правилното място. Ние предлагаме експресно и висококачествено обслужване на своите клиенти, стриктно спазване на условията на договорите и графиците за изпълнението им.

 • СПЕЦИАЛНИ АБОНАМЕНТНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ
 • АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ОБЩИНИ И ВЕДОМСТВА
 • РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ФИРМИ ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА
 • ДЪЛГОСРОЧНИ, ЯСНИ И ПРОЗРАЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРЯНЕ
 • 24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО, 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА, 365 ДНИ В ГОДИНАТА
 • ТЕХНОЛОГИИ ОТ БЪДЕЩЕТО В УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДНЕС
Еко Феникс - Изкупуване, сортиране, преработка на отпадъци от черни метали

Черни метали

Еко Феникс - Изкупуване, сортиране, преработка на отпадъци от цветни метали

Цветни метали

Еко Феникс - Сортиране и преработка на хартия

Хартия

Отпадъци от стъкло

Стъкло

Последни новини

 • Кметът за пореден път увери, че такса "смет" за софиянци няма да се увеличи заради завода, защото 84% от финансирането е от ЕС./ © ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

  Заводът за софийския боклук заработи официално

  Кметът за пореден път увери, че такса „смет“ за софиянци няма да се увеличи заради завода, защото 84% от финансирането е от ЕС. Четиринайсет години след като за първи път се заговори за инсталация за преработка на боклука на столицата заводът в с. Яна е завършен и официално открит. Той беше определен от кмета на…
 • Заводът за отпадъци в София тръгва пробно / Снимка: Мария Съботинова

  Заводът за отпадъците в София тръгва пробно

  Предстоят 72-часови проби на инсталациите и подготовка за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация. „Приключиха строително-монтажните работи и доставката и монтажа на оборудването на завода за механично-биологично третиране на отпадъците. Строителството на завода е прието и обектът получи Акт образец 15, съгласно Закона за устройство на територията“, пише още в краткото съобщение и се…

Приятно ни е да се запознаем

Създаваме дългосрочни и лоялни отношения с нашите клиенти и партньори, като въвеждаме иновативен подход в управлението на дейността.

Пламен Мичев

Управител на Еко Феникс

Открихме, че за постигането на успешно партньорство е важно ценностите и стремежите ни да съвпадат с тези на нашите клиенти.

Бойко Борисов

Управител - център Свищов

 
Убедени сме, че опазването на околната среда, опазване на енергийните ресурси е приоритетен ангажимент за човечеството.

Георги Георгиев

Управител на център Алеково

Горди сме, че със работата си допринасяме за опазването на околната среда и природните ресурси в страната и на планетата като цяло.

Вярка Сотирова

Управител на център Морава

Управление на отпадъците

Проблеми, характеристики, задачи, резултат. 

Проблеми

Заслужава си да отбележим, че проблемът с управление на отпадъците е ежедневна тема в нашето общество. Буквално всеки ден се повдига въпроса за генерираните от обществото битови отпадъци, тяхното преработване и съхранение, кой е компетентен да се разпорежда с тяхното обезвреждане.

Битовите отпадъци са отпадъците генерирани от домакинства, от дейността на промишлени и търговски фирми. Например отпадъците от ремонта на апартамента, падналите листа, отпадъците от отоплителни системи и всички други, чието обезвреждане е задължително. По време на строителство например на частен дом или вила се повдига въпроса за депонирането на строителни отпадъци.

По време на строителни и ремонтни работи обаче се генерират и много синтетични отпадъци, чиято утилизация не трябва да приключва в депото за строителни отпадъци.

Характеристики

Отпадъците могат да бъдат разделени на две основни групи:

 • Отпадъци с органичен произход
 • Отпадъци с неорганичен произход

С преработката на отпадъците с органичен произход е малко или много ясно. Въвеждат се в експлоатация технологии за компостиране и биоразграждане на отпадъците.

За да се извърши обезвреждане на отпадъците от неорганичен произход (стъкло, гума, пластмаса, найлон), Вие задължително трябва да се обърнете към специализирана за това фирма.

Сферата на дейност на нашето дружество е много широк, но ние концентрираме дейността си в обработка на отпадъците от опаковки, сортиране, преработка и извличане на суровини за рециклиране.

Задачи

Основна задача на нашата компания е оползотворяване на отпадъците. Всички отпадъци се сортират и обработват с помощта на модерна технология, а след това се транспортират до предприятията за рециклиране.

Съвременната материално-техническа база, професионализма на нашите работници и служители позволяват на компанията ни да гарантира високо качество на изпълнение на поетите ангажименти.

Безспорен плюс в нашата работа е:

 • Бърза организация на работата
 • Високо качество на предлаганите услуги
 • Лоялност към клиенти и партньори
 • Широк и многовариантен подход при реализация на услугите ни

Резултат

Преработка на отпадъците е правилно решение за цялото сегашно и бъдещо поколение. Поколение, което иска да бъде здраво и щастливо, което иска да осигури достойно бъдеще и чиста природа.

Чистата природа и околна среда е в наши ръце. С работата си ние даваме своя принос за чиста и здрава България, за чиста и здрава планета. Необходимо е да отбележим, че събирането, съхранението и обработката на отпадъците извършваме по всички действащи в България правила и норми, стриктно спазваме всички условия и графици в договорени с нашите клиенти. Ние сме уверени, че можем да предоставяме качественни услуги при прозрачни условия на договоряне.

Преди да Ви предложим цена нашите специалисти трябва да уточнят вида на отпадъка, местоположението, количество и други важни детайли. След като получим Вашата заявка ние ще бъдем в състояние да Ви предложим цена и най-добрия вариант за обработка на отпадъците.