Еко Феникс - Центръ за управление на отпадъците, Структурна схема

Еко Феникс – Центръ за управление на отпадъците, Структурна схема