Чиновници спъват иновации

Бизнесът: Чиновници спъват иновации

Тежестта на административните процедури при Оперативна програма “Конкурентоспособност” е една от причините за неосъществяването на иновации в българския бизнес.

Причините са още несигурността в икономически план, липсата на финансиране и липсата на квалифицирани кадри, сочат данните от анкетно допитване, проведено от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сред членовете на организацията за ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите.

Чрез ОП “Конкурентоспособност” се финансират иновативни проекти, но тежестта на административните процедури според участниците в допитването е причина за липсата на иновации.

На въпрос какви са причините конкретната фирма да не използва иновации 33% от анкетираните фирми дават отговор: “Бюрокрацията при ОП “Конкурентоспособност” и неодобряване на иновационни проекти по формални причини”. Връзката между бизнеса и научните среди е нарушена и процесът се влошава с годините, сочат още данните от изследването.

Намалява броят на фирмите, които разчитат на партньорство с научни институти и университети от България (при 37% през 2013 г., сега са 10% с български научни институти и 0.00% с университети), сочат още данните от изследването. Сътрудничеството с научни институти и ВУЗ намалява значително – то се свежда до наемане на стажанти и обучения – за 44.44% от анкетираните (при 67 % през 2012г.) и за консултантски услуги при внедряване – при 22.22% от анкетираните, посочват от БТПП.

Според изследването предприемачите през 2015 г. все повече разчитат на собствените си възможности – собствените разработки са при 64,7% от анкетираните, при 23% през 2013 г.

Резултатите от проучването показват, че недостатъчната информираност на бизнеса за научните разработки, както и слабата активност на университетите са двете основни бариери пред сътрудничество бизнес-наука. Слабата активност на университетите/научните институти за оповестяване на разработките им се отбелязва при 70% от анкетираните.

 

 

 

 

Източник: © Дир.Бг

Рециклиране без конкуренция
93% от събраните отпадъци в специализирани контейнери се краде