Кои сме ние?

Дружеството ни Еко Феникс, е регистрирано през 2006 година. със седалище в град Свищов, обл. В. Търново.

Започнахме дейността си с изкупуване, сортиране и преработка на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса и стъкло. През годините разширихме своята материално техническа база, своите производственни и транспортно-логистични възможности, разширихме и спектъра на отпадъците, които обработваме. Днес производствената ни база е разположена върху 25 хил. м² площ и сграден фонд с РЗП над 6 хил. м². Оборудването ни е съвременно, отговарящо на изискванията за качествена обработка на отпадъчните суровини и материали. В дружеството ни работи силно мотивиран и качествен в професионалния смисъл на думата колектив.

Днес дружеството ни е сред най-добрите в бранша в областта на сепарирането, обработката и търговията с рециклируеми суровини. Търгуваме с черни и цветни метали, отпадъчна хартия, пластмаса, полиетилен, стъкло и други рециклируеми суровини и материали от отпадъци.

Опит и професионализъм

Професионализма дължим на опита си

Към какво се стремим?

Основна задача на нашата компания е оползотворяване на отпадъците. Всички отпадъци се сортират и обработват с помощта на модерна технология, а след това се транспортират до предприятията за рециклиране.

Към нашите важни цели и задачи можем да добавим и подържането на стабилни взаимоотношения с нашите клиенти.

Непрекъснато повишаваме знанията и компетенциите си в областта на управление на отпадъците, по правилното им третиране и въвеждане на нови високотехнологични производства за усвояване на рециклируемите суровини.

Какво Ви предлагаме?

Професионално и експертно отношение към поетите ангажименти.

Техническата и транспортната ни обезпеченост, опита и професионализма на нашите работници и служители са безспорна гаранция за високото качество на нашите услуги.

Като основни ползи от сътрудничеството Ви с нас могат да се отбележат:

  • Бърза и качествена организация на нашата работа
  • Лоялност към нашите клиенти и партньори
  • Широк спектър от услуги в областта на оползотворяване на отпадъците

Отзиви

Мнения на наши партньори

Ние оценяваме работата на “Еко Феникс” ЕООД като компетентна, висококвалифицирана и специализирана в областта на разделното събиране на  отпадъци от опаковки. За перида на съвместната ни работа, констатирахме висок професионализъм и стриктно изпълнение на всички задължения по договорите от страна на “Еко Феникс” ЕООД в срок, с необходимото качество и грижа за опазването на околната среда, което го прави коректен, стабилен и препоръчителен бизнес партньор.

Юлиян Даскалов

Изп. директор на Екоколект АД

За периода на съвместната ни сътрудничество сме установили, че “Еко Феникс” е коректен партньор и изпълнител. Специалистите на фирмата, с които сме имали удоволствието да работим са показали истински професионализъм в областта си и качество на извършената работа. Като наш партньор, “Еко Феникс” стриктно е изпълнявал своите задължения, съобразявайки се с поетите ангажименти за извършване на уговорените услуги качествено и в рамките на уговорените срокове, което е основание фирмата да се утвърди като такъв.

Чавдар Плахаров

Изп. директор на Спарки АД

Чрез “Еко Феникс” ЕООД намерихме подкрепа на нашия стремеж за екологосъобразно поведение в съответствие с приетата Политика за опазване на околната среда. Като наш партньор “Еко Феникс” стриктно изпълнява поетите ангажименти по договор, спазвайки уговорените срокове за обслужване. Имаме удоволствието да работим с истински професионалисти.

Александър Голдщайн

Управител на Gold-Apolo

За периода на съвместната ни работа се убедихме в коректността на партньора си – фирма “Еко Феникс” ЕООД. Дългогодишната традиция и опит, в съчетание с успешни методи за управление, съобразени с екологични норми и стандарти правят фирмата конкурентноспособна, гъвкава в условията на бързите промени в конюктурата на пазара. Потвърждаваме убеждението си, че всеки клиент може да разчита на опита, професионализма в сферата на чистотата и управлението на разделно събрани отпадъци от опаковки, битови и производствени отпадъци, което ни дава основание да препоръчваме “Еко Феникс” ЕООД като стабилен и лоялен партньор.

Емилия Стоянова

Изп. директор на Екоколект АД

Управители

Пламен Мичев

Управител на Еко Феникс

Нашата цел е да бъдем разпознавани, като доверен партньор. Успехът ни се измерва с удовлетворението на нашите клиенти и партньори.

Бойко Борисов

Управител на ЦУО Свищов

Открихме, че за постигането на успешно партньорство е важно ценностите и стремежите ни да съвпадат с тези на нашите клиенти.

Георги Георгиев

Управител на ЦУО Алеково

Убедени сме, че опазването на околната среда, опазване на енергийните ресурси е приоритетен ангажимент за човечеството.

Вярка Сотирова

Управител на ЦУО Морава

Горди сме, че със работата си допринасяме за опазването на околната среда и природните ресурси в страната и на планетата като цяло.

Наши клиенти

Община Свищов
Община Никопол
Община Бяла
Община Белене
Община Дряново
Община Павликени
 

Получени от дейността суровини за рециклиране

Еко Феникс - Изкупуване, сортиране, преработка на отпадъци от черни метали

Черни метали

Еко Феникс - Изкупуване, сортиране, преработка на отпадъци от цветни метали

Цветни метали

Еко Феникс - Сортиране и преработка на хартия

Хартия

Отпадъци от стъкло

Стъкло

1 2
Add to Flipboard Magazine.