Заводът за отпадъците в София тръгва пробно

Приключи строителството на завода за механично-биологично третиране на отпадъците на София, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Предстоят 72-часови проби на инсталациите и подготовка за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация.

“Приключиха строително-монтажните работи и доставката и монтажа на оборудването на завода за механично-биологично третиране на отпадъците. Строителството на завода е прието и обектът получи Акт образец 15, съгласно Закона за устройство на територията”, пише още в краткото съобщение и се добавя, че е завършено строителството на сградите, проведени са единични изпитания на съоръженията, изградена е площадковата инженерна инфраструктура.

Заводът за отпадъци в София тръгва пробно / Снимка: Мария Съботинова

Заводът за отпадъци в София тръгва пробно/ Снимка: Мария Съботинова

Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF-гориво на площадка “Садината” се изпълнява по проект “Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”

Проектът беше започнат през 2007 г., а на първото заседание на правителството “Борисов” през 2009 г. се осигури държавното съфинансиране по проекта. След това беше одобрена първата фаза, която включваше изграждането на депа и други съоръжения по проекта.

През декември 2011 г. обаче втората фаза, която включва същинското изграждане – завода за отпадъци, беше спряна от Европейската комисия и беше обявена нова обществена поръчка. Причината беше искането на Европейската комисия за промени в някои технически параметри, което на практика обезсмисли вече проведения търг.

През 2012 г. последваха и допълнителни въпроси за данъка добавена стойност по проекта, както и за общинското предприятие, което ще експлоатира съоръженията. След преговори накрая проектът днес беше одобрен.

След като в първата половина на 2013 г. приключи конкурсът за избор на изпълнител, част от кандидатите сезираха Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Антимонополният орган отмени заповедта на Фандъкова за избор на строител. След това Столичната община обжалва пред съда, който през миналата седмица отмени окончателно решението на КЗК.

 

 

 

 

 

Източник: Дневник.Бг

Заводът за софийския боклук заработи официално
Новата методика за такса смет все още не била изчистена в главите на експертите