Кабинетът залага на компостиране и рециклиране до 2020 г.

Планът предвижда и изграждане на съоръжения за оползотворяване на битовите отпадъци

До пет години в България трябва да бъдат изградени съоръжения за компостиране и анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци, като в последствие компоста да се използва за обогатяване на почвата. Това е заложено в приетия от Министерски съвет Национален план за управление на отпадъците до 2020 г., за който съобщиха от правителствената информационна служба в понеделник.

Кабинетът залага на компостиране и рециклиране до 2020 г.

Кабинетът залага на компостиране и рециклиране до 2020 г.

Планът предвижда и изграждане на съоръжения за оползотворяване на битовите отпадъци с цел намаляване и предотвратяване на емисиите на парникови газове.

Заложени са и инвестиции за рекултивация на депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания и са с прекратена експлоатация. Предвижда се закупуване на допълнителни контейнери за разделно събиране и техника за транспортиране на биоотпадъците, посочват от пресцентъра на кабинета.

Националният план предвижда средствата за мерките в него да бъдат отпуснати от държавния бюджет, както и от оперативните програми.

В Плана е включена първата за страната Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци за периода 2014-2020 г.

Включени са и мерки и за рециклиране и оползотворяване за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради. Предвидени са и стъпки в посока подобряване капацитета на институциите за управление на отпадъците и информираността и участието на населението и бизнеса.

 

 

 

Източник: Дневник.Бг Снимка: © Reuters

Изхвърляме с една четвърт повече отпадъци по празниците
Край Варна започна изграждане на регионална система за управление на отпадъците