Край Варна започна изграждане на регионална система за управление на отпадъците

Започна изграждането на регионална система за управление на отпадъците на общините Варна, Аксаково и Белослав.

Това съобщиха от общинската администрация в морската столица.

Кметът на Варна Иван Портних по време на първата копка на проекта за управление на отпадъците

Кметът на Варна Иван Портних по време на първата копка на проекта за управление на отпадъците

Проектът на обща стойност 34,4 млн. лв.е финансиран по оперативна програма “Околна среда”.  От тях безвъзмездната финансова помощ е 26,9 млн. лв, собственият принос на трите общини е 7,4 млн. лв., от които 93,8 % на община Варна. Изпълнението на договора за безвъзмездно финансиране е до 31 март 2016 г.

Изграждането на първа клетка от регионалното депо във Въглен, с площ от близо 53 дка и капацитет 577 хил. куб. м. или 402 тона отпадъци, трябва да завърши до края на октомври 2015г.. Периодът на неговата експлоатация е 5 години.

В рамките на системата ще бъдат изградени още инсталации за компостиране и за рециклиране на строителни отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата, депо за инертни материали  и прилежаща инфраструктура.

Това е много важен проект за региона, защото с реализацията му ще бъде решен трайно проблемът с депонирането на отпадъци, каза кметът на Варна Ивман Портних. С моя екип отстояваме принципа да не увеличаваме местните данъци и такси. С навлизането на новите технологии обаче трябва да се мисли за варианти за по-ефективна преработка на отпадъците преди депонирането им.

Според Портних въвеждането на по-ефективна първична преработка на боклука със сигурност ще доведе до понижаване на такса смет в общините и ще освободи ресурс, който ще може да бъде използван в сметопочистването на населените места.

 

 

Източник: Дневник

Кабинетът залага на компостиране и рециклиране до 2020 г.
Учредиха сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"