Наша основна цел е опазването на околната среда и природните ресурси. Създаваме дългосрочни и лоялни отношения с нашите клиенти и партньори, въвеждаме иновативен подход в управлението на дейността си и се стремим да бъдем лидер в браншовия сектор в България с мисия за неговото устойчиво развитие и утвърждаване.

Пламен Мичев
Управител на Еко Феникс

Горди сме, че със работата си допринасяме за опазването на околната среда и природните ресурси в страната.

Убедени сме, че опазването на околната среда, опазване на енергийните ресурси, въвеждането в експлоатация на ниско въглеродни производства е приоритетен ангажимент за човечеството. Това ни кара да се гордеем, че със своята работа даваме своя принос в опазването на околната среда и природните ресурси в страната и на планетата като цяло.

Нашата мисия

Нашата мисия е да бъдем разпознавани, като доверен партньор благодарение на предлаганите от нас услуги извършвани от отдадени служители, както и на средата в която работим. Успехът ни се измерва с удовлетворението на нашите клиенти и партньори и зададените индикатори за изпълнение.

 • да бъдем новатори в предоставянето на своите продукти и услуги;
 • да осигуряваме подходящите, оптимални решения за всеки наш клиент;
 • да направим достъпни полезните световни практики и инструменти в управлението на отпадъците, чрез партньорства с водещи компании и институции в цял свят;
 • да развиваме и утвърждаваме управлението на отпадъците в България;
 • да създаваме културата в опазването на околната среда и управление на отпадъците със собствени образователни проекти;
 • да споделяме своите знания с уникални програми за обучение на талантливи и млади хора; 

За да изпълним мисията си, ние непрестанно подобряваме услугите и разширява познанията си, чрез образователни и технологични модернизации и нови инициативи.

Ценности:

Нашата мисия е да бъдем разпознавани, като доверен партньор благодарение на предлаганите от нас услуги извършвани от отдадени служители, както и на средата в която работим.Всички ние в Еко Феникс, разбираме важността на фирмените ценности и се стремим да гарантираме, че тези принципи се прилагат постоянно в нашата дейност. Ние сме отговорни пред своите клиенти, партньори и служители, като спазваме поетите ангажименти, като постигаме набелязаните резултати и се стремим към най-високо качество в работата си. Открихме, че за постигането на успешно партньорство е важно ценностите и стремежите ни да съвпадат с тези на нашите клиенти. Те са фундаменталната основа за всичко, което правим:

 • Обслужване на клиенти и партньори: Ние познаваме, разбираме и отговаряме на потребностите на нашите клиенти и партньори. Ангажиментът ни за най-добри практики гарантира непрекъснатото предоставяне на качествено обслужване.
 • Почтеност: Последователни и с високи стандарти във всичко, което правим. Ние обръщаме изключително внимание на репутацията си, за да бъдем надежден и честен партньор.
 • Промени и иновации: Ние насърчаваме промяната и търсим възможностите, които тя предлага. Системно оценяваме и преоткриваме услугите, които предлагаме, за да гарантираме високо качество на своите клиенти и партньори, като използваме най-добрите практики и най-съвременните технологии в нашата работа.
 • Качество: Ние поставяме високи стандарти и очакваме само най-доброто от себе си. Усъвършенстваме се чрез постоянни подобрения и се гордеем с предлаганото високо качество на нашите услуги.
 • Здраве, безопасност, околна среда и качество: Гарантираме най-високи стандарти на безопасност, здраве и качество на средата, в която работим.
 • Работници и служители: Качеството на нашите работници и служителите ни оказва пряко влияние върху нашите сила, репутация и жизненост. Високо ценим приноса и способностите на хората, с които работим. 

Рециклираме днес, за по-добро утре!

Add to Flipboard Magazine.