Наши потенциални клиенти

  • Учреждения и ведомства
  • Търговски и производствени обекти
  • Регионални системи за управление на отпадъците

Нашата структура

Клонова мрежа.

Производственната и търговска база на Еко Феникс е разположена върху 22,2 хил. м² площ, с облужващ сграден фонд (цехове, халета, административни сгради).

Всеки наш център е оборудван със специализирана техника за качествена обработка и сортиране на приеманите отпадъчни материали, собственни 50 тонни електронни везни, площадки и помещения за съхранение на получените суровини и материали.

Автомoбилния парк е модерен, технически изправен и надежден при изпълнение на ежедневните графици. Дружеството, разполага с тежкотоварни автомобили (специални автомобили, контейнеровози с кранове, товарни автомобили с щипки), мотокари, контейнери за хартия, хидравлични преси, комбиниран багер, лекотоварни машини и самосвали, собственна работилница за нестандартни технически решения, развойна дейност и ремонтни работи.

Ние ще Ви помогнем да дадете своя принос в опазване на околната среда.

Получени от дейността рециклируеми суровини

Еко Феникс - Изкупуване, сортиране, преработка на отпадъци от черни метали

Черни метали

Еко Феникс - Изкупуване, сортиране, преработка на отпадъци от цветни метали

Цветни метали

Еко Феникс - Сортиране и преработка на хартия

Хартия

Отпадъци от стъкло

Стъкло

1 2
Add to Flipboard Magazine.