Нова наредба облекчава отчитането на общините за рециклирането

От общините вече няма да се изисква предоставяне на отчетни доклади в МОСВ.

Нова наредба облекчава отчитането по изпълнение на целите за рециклиране и подготовка за повторна употреба на битовите отпадъци, както и за количеството на депонираните биоразградими отпадъци.

Фотограф: Надежда Чипева

Фотограф: Надежда Чипева

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на министерството, съобщават от ведомството. Наредбата обединява приетите през 2013 г. Наредба за третиране на биоотпадъците и Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. Целта е да се отстранят възникналите при прилагането им проблеми, обясняват от МОСВ.

От общините вече няма да се изисква предоставяне на отчетни доклади в МОСВ. Така се облекчават местните власти и регионалните сдружения, защото отпадат задълженията им за обобщаване на данни и изготвяне на доклади на общинско и регионално ниво, мотивират промените от екоминистерството. Изчисляването на изпълнението на целите ще се извършва от Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС).

В новата наредба са регламентирани и задълженията към общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците. Разписани са основните критерии за третиране на биоотпадъците, включително изискванията за качество на компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от механично-биологична третиране. Определени са условията, при които компостът и ферментационният продукт престават да бъдат отпадък и могат да бъдат пуснати свободно на пазара.

 

 

 

Източник: © Дневник.Бг

Събраха 1 тон отпадъци от плаж край Варна
Зам.-министър Живков: България постига над 70% рециклиране на хартиени опаковки