Отпадъците от опаковки са най-широко разпространените отпадъци в нашето ежедневие.