Разделно събиране на отпадъци от опаковки в община Свищов

Моделът за разделно събиране включва добавяне само на два контейнера към наличните за битови отпадъци.

Въведоха система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на територията на община Свищов, съобщиха от пресцентъра на общината.

Системата се състои от два типа контейнери: жълти за събиране на опаковки от хартия, пластмаса и метал и зелени – за стъклени опаковки. Моделът за разделно събиране включва добавяне само на два контейнера към наличните за битови отпадъци.

Старият Свищов

Стария Свищов | Снимка: © Flickr

Това улеснява гражданите при разделянето на отпадъците, както и не затруднява излишно придвижването на автомобилите и пешеходците по улиците. Контейнерите се обслужват с различна техника, поради това е изключено събраните разделно отпадъци да се смесват. Жълтите контейнери се обслужват с камион с вариопреса, а зелените – с камион с кран.

На територията на община Свищов са разположени общо 189 бр. жълти контейнери, 99 бр. зелени контейнери и 51 еднофамилни жълти кофи за разделно събиране.

След събирането и транспортирането на отпадъците материалите се сортират на специализирана сепарираща инсталация и се предават за рециклиране. Очаква се значително повишаване на количествата отпадъци, които ще се рециклират.

От Общината призоват гражданите да използват контейнерите за разделно събиране по предназначение. За подаване на сигнали, мнения и въпроси те могат да сигнализират на телефони 02/ 434 16 68 и 0884 00 30 30.

Досега организацията има изградени системи за разделно събиране на отпадъците в над 40 общини в цялата страна – Пазарджик, Велинград, Търговище, Ямбол, Габрово, Сливен и др.

 

 

 

Източник: Фокус
"Околна среда" ще финансира разделно събиране и рециклиране на отпадъците, а не нови депа