Рециклирането на отпадъци трябва да достигне 65% към 2030 г.

Ресурсна ефективност и устойчивото управление на отпадъците

Законодателните политики у нас по отношение на управлението на отпадъци са насочени най-вече към предотвратяването им, но и към насърчаване на повторното им усвояване

Участниците в първия панел, посветен на националните политики за зелени градове

Участниците в първия панел, посветен на националните политики за зелени градове

Ресурсната ефективност и устойчивото управление на отпадъците са сред приоритетните зелени политики на национално ниво. Законодателните политики у нас по отношение на управление на отпадъците са насочени най-вече към предотвратяването им, но и към насърчаване на повторното им усвояване, защото целите на европейско ниво са до 2030 г. да бъде постигнато 65% рециклиране на битови отпадъци, 75% рециклиране на отпадъци от опаковки и 0% депониране на разделно събиране на отпадъци.

Това сподели Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите по време на започналия в зала „Джон Атанасов” на София Тех Парк седми поред зелен форум на сп. „Мениджър” и Теленор, посветен на бъдещите политики за зелени градове.

У нас вече са изградени 18 регионални системи за рециклиране на отпадъци. Обявена е процедура за изграждане на компостиращи системи. Модернизиране и екологизиране на транспорта е друг приоритет, по който се работи за зеленото бъдеще на градовете, посочи зам-.министър Николова.

Така например, за периода 2000 -2014 г. делът на електротранспорта е нараснал от 17.8% до 24%. В столицата, чието население се очаква да нарасне до 1,7 млн. души към 2040 г., новите метровлакове са осигурили намаляване на вредните емисии с 2,78 хил. тона, в т.ч. 2,6 хил. тона въглероден диоксид, посочи тя. Разработен е и Национален план на действие за насърчаване на зелените обществени поръчки, като една от основните му задачи е дефинирането на продуктови групи, за които да бъдат приложени насърчителни мерки, целящи ускореното им навлизане у нас. Такова облекчение вече се прилага по отношение на електромобилите, които са освободени от данъци. Процесите по развитие на зелените политики обаче са бавни и скъпи и до голяма степен успехът им зависи и от промяна в поведенческите модели, коментира зам.-министър Николова.

С революционно бързи темпове са се променили същите тези поведенчески модели в Естония, стана ясно от презентацията на специалния гост на форума, Петер Еек, директор на дирекция „Управление на отпадъците“ към Министерство на околната среда на Естония.

Аудиорията в залата активно участваше в експертния разговор с въпроси и мнения. Форумът продължи над три часа

Аудиорията в залата активно участваше в експертния разговор с въпроси и мнения. Форумът продължи над три часа

Талин, столицата на Естония, е на второ място сред всички европейски столици по отношение на разделното събиране на отпадъци, с показател от почти 100%. Как се постига такава резултатност? Имаме много по-либерален подход, като е дадена автономия на общините да организират обществени поръчки за събирането на отпадъците, сподели Петер Еек. Системата на разделно събиране включва три основни нива – разделни контейнери, особено за многоетажни жилища, система в големите градове за събиране на използвани дрехи, мрежа от складове в цялата страна за депониране и сортиране на всякакъв вид отпадъци, включително строителни и битова, добави той. Такси за ползване на сметищата пък са дисциплинирали най-вече бизнеса да се насочи към търсенето на устойчиви решения за кръгова икономика с максимално оползотворяване на производствените оотпадъци.

Основната концепция на националните политики за управление на отпадъците в Естония е „Сметищата са отживелица”, обобщи той.

Примери за такива практики има и в България. Един от отпадните продукти в работата на Марица Изток 3 е гипсът. Намерихме голям европейски инвеститор и с негова помощ, бе изградено предприятие, което произвежда строителни материали от нашия отпаден продукт, разказа Красимир Ненов, заместник-изпълнителен директор и търговски директор на “Контур Глобал Марица Изток 3“. Освен екологичните ползи бяха създадени и 100 работни места, допълни той и препоръча повече предвидимост при изменение на регулациите на ниво държава като един от ключовите лостове за взаимодействие с бизнеса в съместното търсене на решения за устойчиво развитие.


Седмото издание на Зеления форум е с подкрепата на: Теленор, Екопак, Сименс, Вебер, Рено, Conturglobal Maritsa East 3

 

 

 

Източник: Мениджър NEWS

Зам.-министър Живков: България постига над 70% рециклиране на хартиени опаковки
Ти можеш да спасиш планетата