Стара Загора ще сепарира около 52 000 тона битови отпадъци годишно

Между 100 и 130 тона дневно боклук извозва сметосъбиращата фирма в Стара Загора в новоизградената инсталация за сепариране.

Предприятието, което е разкрило 50 работни места, се намира в Индустриална зона и в него ще се сепарира около 52 000 тона битови отпадъци годишно.

Стара Загора е една от малкото български общини, които до този момент оползотворяват, а не депонират отпадъците. Сепарирането пести и средства, защото за тон отсортиран отпадък общината заплаща 58 лева, а в края на годината, когато ще отвори депото, таксата за боклука ще бъде над 80 лева за тон. Ето защо, стремежът ни е до депото да отива минимално количество боклук, обясни кметът Живко Тодоров.

Изпълнителят се задължава да отсортира минимум 30% отпадъци за последващо оползотворяване, спрямо входа от общото тегловно количество смесен битов отпадък за годишен период, доставен от община Стара Загора.

Стара Загора е една от малкото български общини, които до този момент оползотворяват, а не депонират отпадъците.

Стара Загора е една от малкото български общини, които до този момент оползотворяват, а не депонират отпадъците.

Над милион и половина лева за изграждането на модерната инсталация е инвестирал консорциумът от фирми „Консорциум Екологичен център – Стара Загора”, Пловдив. ДЗЗД е избрано чрез процедура, проведена по реда на Закона за обществените поръчки. Договорът с общината е за срок от 60 месеца, който включва и времето за изграждане и пускане в експлоатация на сепариращата линия.

Целта на сепарирането е да се намалят количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, да се снижат разходите по експлоатация на общинското депо, както и да се намали вредното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда. Важен резултат от дейността на инсталацията е да се оползотворят редица суровини от потока битови отпадъци.

Специалисти от Община Стара Загора ще осъществяват пряк контрол върху изпълнението на дейностите, тъй като инсталацията включва зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и автомобилна везна за отчитане на теглото.

 

 

Източник: © Дарик | Снимки: DarikNews.bg

BUSINESSEUROPE за кръговата икономика: Основен стълб на стратегическата европейска политика по ресурсите
До 2019 г. ЕС ще съкрати наполовина употребата на найлонови торбички