Стартира проект за разделно събиране на опасни отпадъци в 22 общини

Сред опасните отпадъци, които проектът обхваща, са и лекарствата редом с бои, лакове и др. В момента всички те приключват необезопасени в сивите контейнери за общи отпадъци. 

Моделът е финансиран с 8.8 млн. швейцарски франка от Българско-швейцарската програма за сътрудничество

Сред опасните отпадъци, които проектът обхваща, са и лекарствата редом с бои, лакове и др. В момента всички те приключват необезопасени в сивите контейнери за общи отпадъци. Снимка © Цветелина Белутова

Снимка © Цветелина Белутова

Общо двадесет и две общини участват в проект за разделно събиране на опасните битови отпадъци като бои, лакове, съдържащи живак препарати и лекарства. Те ще се съхраняват в специални центрове, които трябва да бъдат изградени до 31 май 2019 г., и са финансирани с 8.8 млн. швейцарски франка по проект на Българско-швейцарската програма за сътрудничество. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и посланикът на Конфедерация Швейцария Денис Кнобел дадоха официален старт на дейностите по реализацията на проекта в понеделник.

Проектът

Пилотният проект предвижда на територията на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол да бъдат изградени площадки за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата.

Центровете в Шумен и Разград ще бъдат големи, a в останалите три населени места ще са по-малки. Ще са оборудвани с контейнери, варели, бидони, кутии и други съдове за съхранение, както и с мотокари, везни, колички, инструменти и защитни облекла за работещите. Със специално оборудвани моторни превозни средства ще се обслужват и 17 съседни общини. Става дума за специално оборудвани микробуси с общо тегло до 3.5 тона, в които всеки опасен отпадък ще се събира разделно. Така пилотната схема ще обхване 360 хиляди жители.

В момента опасните отпадъци от бита се изхвърлят в сивите контейнери. С новия проект в тези общини опасните отпадъци от бита ще бъдат отделени от общия поток на битовата смет и така ще се прекрати депонирането им, което ще намали потенциалния риск за човешкото здраве и околната среда. Идеята е проектът да гарантира правилното събиране, съхраняване и третиране на опасните отпадъци и да повиши и информираността на обществото за необходимостта от разделното им събиране, обясняват от екоминистерството.

Споделен опит

В Швейцария гражданите могат да се освободят от непотребните рискови продукти по няколко начина, които вече бяха демонстрирани на кметовете на съответните български общини в два швейцарски кантона – Цюрих (с 1.45 млн. жители и 169 общини) и Цуг (включващ 11 общини с население 120 хиляди души).

Един от вариантите в Швейцария е опасните продукти да бъдат занесени от гражданите в търговската мрежа – старите лекарства в аптеката, а ненужните бои, лакове, препарати и други рискови продукти – в магазини на вериги за такива стоки.

Другият споделен от швейцарците вариант е отпадъците да бъдат занесени в някой от специализираните центрове, където опасните продукти се събират в добре изолирани контейнери според вида и потенциалните рискове. Там се съхраняват, докато се събере достатъчно количество, след което се изпращат за обезвреждане.

Картината се допълва от мобилните пунктове в по-малките населени места, използват се и специално оборудвани камиони, които събират опасния отпадък от населението по график. Това се прави за удобство на хората, които не разполагат със собствен транспорт.

 

 

 

Източник: © Капитал.Бг

България намалява битовите отпадъци с най-бързите темпове в ЕС
Събраха 1 тон отпадъци от плаж край Варна