Учредиха сдружение “Регионално управление на отпадъците – Добрич”

Проведено е Общо събрание за създаване на сдружение „Регионално  управление на отпадъците – Добрич“, съгласно Национална програма за управлението на дейностите по отпадъците, съобщиха от общината в Добрич.

На него са присъствали кметовете на всички общини от област Добрич, както и на шуменската община Никола Козлево, както и областните управители на Добрич д-р Маргарита Новоселска и на Шумен – Петко Шаренков.

Учредиха сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич" | © Снимка: Кмета.Бг

Учредиха сдружение “Регионално управление на отпадъците – Добрич” | © Снимка: Кмета.Бг

Дневният ред е включвал вземане на решение за създаване на сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, съгласно Закона за управление на отпадъците. За председател на сдружението е избрана Детелина Николова, като срокът, в който тя ще го оглавява, съвпада с мандата й като кмет.

Определени на служители от всяка общинска администрация, които подпомагат и осигуряват дейността на сдружението. Приети са вътрешни правила за работа на сдружението, както и споразумение за разпределяне на задълженията на общините съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на биоотпадъците.

Сдружението поема функциите на СНЦ „Управление на отпадъците – Регион Добрич“, което, според изискванията на закона, трябва да бъде прекратено до 31 декември 2014 г. Съвместно с общините то ще управлява изпълнението на проекта по ОП “Околна среда 2007-2013г.“ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич и съвместно ще използват инвестицията. Проектът включва изграждане на регионално депо за отпадъци в с. Стожер и две претоварни станции – Тервел и Балчик.

 

 

 

Източник: Топ новини

Край Варна започна изграждане на регионална система за управление на отпадъците
50 % от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани до 2020 г