BVezel

Барбара Везел - В ЕС има много регулации и директиви. Срещу тях е по-лесно да се роптае, отколкото да бъдат отменени.

В ЕС има много регулации и директиви. Срещу тях е по-лесно да се роптае, отколкото да бъдат отменени.