recycling

Щяхме ли да рециклираме, ако вземахме пари за това?

Щяхме ли да рециклираме, ако вземахме пари за това ?