Еко Феникс - Изкупуване, сортиране, преработка на отпадъци от черни метали

Черни метали

Рециклируеми суровини от черни метали Наши клиенти са стоманодобивните предприятия в страната. В по-голямата си част качеството на обработваните и продавани железни отпадъци се класифицират съгласно спесификацията на ISRI. Нашата инвестиция във високопроизводителни машини за обработка на скрап ни позволява да предлагаме конкурентни цени за черни метали и услугите свързани с това.   Add to Flipboard…