Еко Феникс - Преработка на отпадъци от ластмаса

Пластмаса

Пластмасата е най-новия и разпространен материал за опаковки. Днес световното производство на пластмаса надхвърля 80 милиона тона годишно. Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровини годни за рециклиране. Модерната система за контрол, механичното и ръчно сортиране позволяват ефективното отделяне  на твърди и меки смесени пластмаси:…