Еко Феникс - Изкупуване, сортиране, преработка на отпадъци от цветни метали

Цветни метали

Рециклируеми суровини от цветни метали Наши клиенти са преработвателните фирми от страната. В по-голямата си част качеството на продаваните отпадъци от цветни метали се класифицира съгласно спесификация ISRI.   Add to Flipboard Magazine.