Scrap

Еко Феникс - Изкупуване, сортиране, преработка на отпадъци от черни метали