BUSINESSEUROPE за кръговата икономика

BUSINESSEUROPE за кръговата икономика: Основен стълб на стратегическата европейска политика по ресурсите

Ускоряването на кръговата икономика включва по-сериозно ангажиране и съвместен подход с участието на правителствата, предприятията и научната общност, както и потребителите и засилено сътрудничество по веригата на стойността. Промишлеността може да играе значителна роля при определяне и предоставяне на решения. Трябва внимателно да се разгледат сложността и различните интереси в целия кръг, като се избягват…