Работим локално, но мислим глобално

Всеки човек, през своя живот генерира около 127 тона отпадъци. Само през изминалата 2022 година, ние преработихме над 2500 тона отпадъци. С грижа за природата, това е нашият девиз!

Преработка на отпадъците е правилно решение за цялото сегашно и бъдещо поколение. Поколение, което иска да бъде здраво и щастливо, което иска да осигури достойно бъдеще и чиста природа.

Чистата природа и околна среда е в наши ръце. С работата си ние даваме своя принос за чиста и здрава България, за чиста и здрава планета.

Събирането, съхранението и обработката на отпадъците извършваме по всички действащи в България правила и норми, стриктно спазваме всички условия съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 за класификация на отпадъците издадена от МОСВ и графици в договорите си с нашите клиенти. Ние сме уверени, че можем да предоставяме качественни услуги при прозрачни условия на договоряне.

Отпадъци от метал - 23 години
Отпадъци от излязло от употреба ЕЕО - 23 години
Отпадъци от опаковки - 23 години
Отпадъци от разделно събиране - 17 години
Смесени битови отпадъци (транспортиране) - 13 години
Опасни отпадъци - 13 години
Строителни отпадъци - 11 години

Успехът не е само в това, което постигаме в живота си. Големият успех се крие в това, с което вдъхновяваш другите да правят.

– Модерни решения от Еко Феникс –

Защо да изберете нас?

С грижа към природата

Кои сме ние?

Започнахме дейността си с изкупуване, сортиране и преработка на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса и стъкло. През годините разширихме своята материално техническа база, своите производственни и транспортно-логистични възможности, разширихме и спектъра на отпадъците, които обработваме. Днес производствената ни база е разположена върху 25 хил. м² площ и сграден фонд с РЗП над 6 хил. м². Оборудването ни е съвременно, отговарящо на изискванията за качествена обработка на отпадъчните суровини и материали. В дружеството ни работи силно мотивиран и качествен в професионалния смисъл на думата колектив.

Сигурно

Изрядни лицензи, разрешителни и сертификати за дейността.

Експертно

Екип от професионалисти, всеки един от тях доказан експерт в своята област.

Икономично

Ниски цени, без външни и посреднически услуги, прозрачни условия на договаряне.

Иновативно

Непрекъснато обновяваме своята материално – техническа база и своите транспортни и логистични възможности.

Възможно

Събиране, съхраняване, транспортиране, сортиране и обработка на отпадъците със собствени мощности и в собствени центрове

Позитивно

Позитивни мнения и отлични референции и препоръки от наши клиенти и партньори.

Силата на една идея се крие в нейната реализация.

– Рециклирай с Еко Феникс –

Наши клиенти

Отзиви

Ние оценяваме работата на „Еко Феникс“ ЕООД като компетентна, висококвалифицирана и специализирана в областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки. За перида на съвместната ни работа, констатирахме висок професионализъм и стриктно изпълнение на всички задължения по договорите от страна на „Еко Феникс“ ЕООД в срок, с необходимото качество и грижа за опазването на околната среда, което го прави коректен, стабилен и препоръчителен бизнес партньор.

Юлиян Даскалов – Изп. директор на Екоколект АД

За периода на съвместната ни сътрудничество сме установили, че „Еко Феникс“ е коректен партньор и изпълнител. Специалистите на фирмата, с които сме имали удоволствието да работим са показали истински професионализъм в областта си и качество на извършената работа. Като наш партньор, „Еко Феникс“ стриктно е изпълнявал своите задължения, съобразявайки се с поетите ангажименти за извършване на уговорените услуги качествено и в рамките на уговорените срокове, което е основание фирмата да се утвърди като такъв.

Чавдар Плахаров – Изп. директор на Спарки АД

Чрез „Еко Феникс“ ЕООД намерихме подкрепа на нашия стремеж за екологосъобразно поведение в съответствие с приетата Политика за опазване на околната среда. Като наш партньор „Еко Феникс“ стриктно изпълнява поетите ангажименти по договор, спазвайки уговорените срокове за обслужване. Имаме удоволствието да работим с истински професионалисти.

Александър Голдщайн – Управител на Gold-Apolo

За периода на съвместната ни работа се убедихме в коректността на партньора си – фирма „Еко Феникс“ ЕООД. Дългогодишната традиция и опит, в съчетание с успешни методи за управление, съобразени с екологични норми и стандарти правят фирмата конкурентноспособна, гъвкава в условията на бързите промени в конюктурата на пазара. Потвърждаваме убеждението си, че всеки клиент може да разчита на опита, професионализма в сферата на чистотата и управлението на разделно събрани отпадъци от опаковки, битови и производствени отпадъци, което ни дава основание да препоръчваме „Еко Феникс“ ЕООД като стабилен и лоялен партньор.

Емилия Стоянова – Изп. директор на Екоколект АД

Опит & Професионализъм

Нашата цел е да бъдем разпознавани като доверен партньор, а успехът ни се измерва с удовлетворението на нашите клиенти и партньори.Пламен Мичев

Пламен Мичев

Икономист/ Предприемач/ Основател на Еко Феникс
Пламен Мичев - Основател на Еко Феникс
0
Работници & Служители
0
Локации
0
тона
Обработени отпадъци