ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Център за управление на отпадъците Велико Търново

Събиране, временно съхранение и предварително третиране (механично сортиране и пресоване (балиране) на отпадъци от опаковки и неопасни твърди битови отпадъци. Събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали.

Центъра ни е разположен в югозападната част на град Велико Търново и е с площ от 8500 м² и с РЗП 2500 м².

  • Производствената част на центъра обслужва регионални системи за управление на отпадъците – твърди неопасни битови отпадъци.
  • Търговската част обслужва производствени предприятия, търговски вериги, държавни, общински и обществени институции, неправителствени организации и частни лица като изкупува отпадъчни и вторични суровини и материали.
  • Техническите и транспортни възможности позволяват качествената сепарация на отпадъците и извличането от тях на полезни рециклируеми суровини.

НАШИЯТ ОПИТ

Отпадъци от метал - 22 години
Отпадъци от излязло от употреба ЕЕО - 22 години
Отпадъци от опаковки - 22 години
Отпадъци от разделно събиране - 16 години
Смесени битови отпадъци (транспортиране) - 12 години
Опасни отпадъци - 8 години
Строителни отпадъци - 10 години

Функционални зони

 • Два броя входно-изходни зони, оборудвани с плъзгащи се портални врати и бариери, КПП-та с помещения за каса, регистрация, видео-визуална охрана;
 • Авто кантар – 50т. свързан с административно-битово селище;
 • Съоръжение за измиване и обеззаразяване на автомобилни гуми;
 • Административно-битова сграда-метална конструкция;
 • Паркинг за автомобили;
 • Производствено хале за третиране на отпадъците;
 • Метален склад за готова продукция и стоки, вкл. гаражни клетки, ремонтно-механична работилница и др.помещения;
 • Зелена зона

Показатели

Производствената част на центъра има капацитет да обслужва 35 хил. тона (приблизително 110-120 хил. м³) годишно твърди неопасни битови отпадъци и/или разделно събрани отпадъци от опаковки, при двусменен режим на работа.

Прецизност във всеки детайл

За постигането на успешно партньорство е важно ценностите и стремежите ни да съвпадат с тези на нашите клиенти.

Бойко Борисов

Управител
Бойко Борисов - Управител на база Свищов
0
Хартиени опаковки (тона)
0
Пластмасови опаковки (тона)
0
Черни и цветни метали (тона)

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

Сигурно

Изрядни лицензи, разрешителни и сертификати за дейността със срок на валидност до 31 декември 2021 година.

Икономично

Ниски цени, без външни и посреднически услуги, прозрачни условия на договаряне.

Възможно

Събиране, съхраняване, транспортиране, сортиране и обработка на отпадъците със собствени мощности и в собствени бази.

Експертно

Екип от професионалисти, всеки един от тях доказан експерт в своята област.

ГАЛЕРИЯ

Център за управление на отпадъците Велико Търново – Галерия
Еко Феникс - Управление на отпадъцитеЦУО Велико Търново - сега

НАШИЯТ АДРЕС

ул. “Дълга лъка” №2, град Велико Търново ПК 5000,

Тел: 0885 91 91 82; Email: vtarnovo(at)ecofenix.net

Работно време: Понеделник – Петък 08:00 – 17:00 ч

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Полетата маркирани с * са задължителни.

 

Изпрати

НАШИ КЛИЕНТИ