СВИЩОВ

Център за управление на отпадъците Свищов

Събиране, временно съхранение и предварително третиране (механично сортиране и пресоване (балиране) на отпадъци от опаковки и неопасни твърди битови отпадъци. Събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали.

Центъра е разположен в югоизточната част на град Свищов на изхода за Полски Тръмбеш, с площ от 8000 м², с РЗП 1000 м² .

  • Производствената част на центъра обслужва общините Свищов, Белене, Никопол, Бяла и Полски Тръмбеш в рамките на регионалните системи за управление на отпадъците.
  • Търговската част обслужва производствени предприятия, търговски вериги, държавни, общински и обществени институции, неправителствени организации и частни лица като изкупува отпадъчни и вторични суровини и материали.
  • Техническите и транспортни възможности позволяват качествената сепарация на отпадъците и извличането от тях на полезни рециклируеми суровини.

НАШИЯТ ОПИТ

Отпадъци от метал - 22 години
Отпадъци от излязло от употреба ЕЕО - 22 години
Отпадъци от опаковки - 22 години
Отпадъци от разделно събиране - 16 години
Смесени битови отпадъци (транспортиране) - 12 години
Опасни отпадъци - 8 години
Строителни отпадъци - 10 години

Функционални зони

 • Четири броя входно-изходни зони, оборудвани с портални врати и бариери, КПП-та, помещения за каса, регистрация, видео-визуална охрана;
 • Авто кантар – 50 т. свързан с администрацията;
 • Съоръжение за измиване и обеззаразяване на автомобилни гуми;
 • Административна и битова сграда;
 • Паркинг за автомобили;
 • Производствено хале за третиране на отпадъците;
 • Метален склад за готова продукция и стоки, вкл. гаражни клетки, ремонтно-механична работилница и др.помещения;
 • Зелена зона

Рециклирането е за тези, които очакват повече от себе си

Не е важно да работиш това, което обичаш. По-важно е да обичаш това, което работиш.

Деница Петрова

Управител
Деница Петрова - Управител на Център за управление на отпадъците Свищов
0
Хартиени опаковки (тона)
0
Пластмасови опаковки (тона)
0
Черни и цветни метали (тона)

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

Сигурно

Изрядни лицензи, разрешителни и сертификати за дейността със срок на валидност до 31 декември 2021 година.

Икономично

Ниски цени, без външни и посреднически услуги, прозрачни условия на договаряне.

Възможно

Събиране, съхраняване, транспортиране, сортиране и обработка на отпадъците със собствени мощности и в собствени бази.

Експертно

Екип от професионалисти, всеки един от тях доказан експерт в своята област.

ГАЛЕРИЯ

Център за управление на отпадъците Свищов – Галерия

НАШИЯТ АДРЕС

ул. “Стоян Ников” №14. град Свищов ПК 5250

Тел: 0885 07 88 55; Email: contact(at)ecofenix.net

Работно време: Понеделник – Събота 08:00 – 17:30 ч

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Полетата маркирани с * са задължителни

 

Изпрати

НАШИ КЛИЕНТИ