Електрооборудване

Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Извозване и обезвреждане на битово и офис оборудване, компютри и батерии.

Ежедневно използваме различни домакински уреди, вече не можем да си представим ден или два без смартфон, таблет или лаптоп. Те са наши полезни помощници в бита, в работата ни, във ваканциите ни. Но тези наши помощници имат един съществен недостатък: след своя жизнен цикъл те се превръщат в опасни отпадъци. За опазването на околната среда от вредното им въздействие е необходим изключително грамотен подход при тяхното обезвреждане.

Еко Феникс - Извозване и обезвреждане на битово и офис оборудване, компютри и батерии.

Електрическо & Електронно оборудване

Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Извозване и обезвреждане на битово и офис оборудване, компютри и батерии.

Поради наличие на опасни вещества в тях ( токсични метали, кисилини и т.н.) е много важно да се неутрализират в съгласно изискванията за опазване на околната среда. Ние обезвреждаме и неутрализираме излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване в съответствие с технологии, сроковете и условия установени в българското законодателство. Наш експерт ще ви помогне да бракувате оборудването, като оформите всички необходими документи за това.

Обезвреждането на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване позволява от една страна да бъдат намалени вредите за околната среда, а от друга страна те са източник на ценни вторични суровини.

Клиенти

Наши потенциални клиенти могат да бъдат:

Сервизи

Сервизни центрове за гаранционно и извън гаранционно обслужване на електрическо и електронно оборудване.

Търговки вериги

Магазини за продажба на електрическо и електронно оборудване.

Учреждения & Фирми

Фирми и учреждения, които подменят своето офис оборудване.

Квалифициран експерт

Обърнете се към квалифициран експерт.

Дори и за най-здравото електрооборудване, за най-здравите електроуреди: телевизори, хладилници, перални машини идва момент за тяхната подмяна. Правилното им обезвреждане и опазване на околната среда са възможни, ако те не бъдат изхвърлени в контейнера за отпадъци и съответно в регионалното депо.

Запитване за оферта

Изпрати запитване

 

Изпрати

Обезвреждане

Офис техника

Обезвреждането на офис оборудване и компютри е едно от основните направления в нашата работа. Доколкото тази продукция е изключително разпространена за професионална и лична употреба, то неизбежен е момента на нейната подмяна. В този смисъл обезвреждането и става задължителна задача, която да бъде извършена професионално в съответствие с изискванията на нормативната уредба. В нашето съвремие компютърната техника постоянно се усъвършенства и обновява. Използваната техника излиза от строя или морално остарява и настъпва момента на замяната и. Но не бива с покупката на нов по-модерен и съвършен компютър или принтер да изхвърлите стария в контейнера за боклук, защото в този случай ще нарушите законодателството на РБ, което да повлече след себе си куп проблеми.

Как да утилизирате вашето оборудване правилно?

Обърнете се към нас. Извеждането от експлоатация и обезвреждане на офис оборудване се осъществява в строго съответствие с правилата и нормите за тази дейност.

Битова техника

Темата за околната среда и нейното опазване е много често емитирана и удобна. Много хора са направили и кариери с тази тема, НО не бързат да се присъединят към общностите ангажирани със спасяване на планетата ни, което води понятието опазване на околната среда до някаква степен на абстрактност. Какво може да направи един зает човек, един обикновен потребител в опазването на околната среда?

Правилно изхвърляне на отпадъците – това е отговорът.

Всички ние използваме битови електроуреди и като правило не мислим за тяхното негативно въздействие върху околната среда. Като изхвърлим на боклука поредната микровълнова фурна или телевизор, потребителите продължават да мислят за околната среда, като за нещо абстрактно, че тя трябва да бъде опазена, но това не е тяхна грижа! Грешно мнение!

Компютри

Грижата за опазването на околната среда е важен момент в корпоративната култура на много български фирми. В този смисъл извеждането от употреба и утилизацията на офис техниката е неотменима част от екологичната политика на всяка компания.

Доколкото офис техниката се сменя често, морално и фактически остарява извеждането от употреба и обезвреждането на стари компютри е изключително популярна услуга на нашето дружество.

Във връзка с опазването на околната среда има и друг важен и съществен момент, във връзка с който е необходимо да предадете вече ненужния компютър в ръцете на опитен специалист.

Утилизацията на компютри и офис оборудване се регулира от българското законодателство, тъй като от една страна те съдържат скъпоценни метали, подлежащи на задължителен отчет, а от друга страна съдържат вредни вещества (например олово), които при неправилна манипулация могат да навредят на околната среда.

Ето защо е важно да се гарантира, че обезвреждането на стари компютри ще се проведе в съответствие с екологичните и технологични стандарти от лицинзирани за това фирми.

Монитори

Днес е трудно да си представим офис без монитор. Заедно с компютъра той е неразделна част от съвременния бизнес. Но ако от една страна са наш верен помощник, от друга страна неправилното им извеждане от експлоатация ги прави изключително опасни за околната среда.

Следователно правилното им обезвреждане е сериозен ангажимент за всяка компания, обществена организация или семейство използващи компютърни конфигурации.

Обхвата на услугите на Еко Феникс включва извеждане от употреба на монитори и всякакво офис оборудване, както и снабдяване с всички необходими документи свързани с бракуване на компютърната техника.

Ние съблюдаваме всички екологични и правни аспекти и изпратени при нас вие може да бъдете сигурни, че обезвреждането на вашите отпадъци ще бъде извършено правилно и ще си спестите досадни проблеми.

Телевизори

Съвсем скоро ще трябва да обясним на своите деца, защо е прието телевизора да се нарича кутия.

В последно време плоските телевизори изтласкват от домовете ни своите предшественици. Някои премества морално остарялата техника на вилата или подарява на познати, а други просто изхвърлят вече ненужната вещ.

Втората група нанасят на природата на пръв поглед невидим, но съществен ущърб. Обезвреждането на вече ненужния телевизор рябва да се извърши професионално, защото тази техника съдържа опасни за човека и природата вещества. Изхвърлянето и в контейнера за смет е недопустимо.

Обезвреждането на отпадъците от електрическо и електронно оборудване е важна стъпка в опазването на околната среда, а важен е и въпросът за правилното обезвреждане на оборудването, което съдържа вредни материали и опасни вещества. В този смисъл на първо място това са: телевизора, хладилника, компютърната техника и акумулаторните батерии.

Еко Феникс предлага извозване и обезвреждане на отпадъци от електрическо и електронно оборудване от всякакъв тип с грижа за удобството на клиента и чистата околна среда.

Хладилници

Хладилника е един от най-обемистите домакински уреди, трудно се транспортира и въпреки това е крайно необходим за всеки дом. Когато хладилника излезе от строя или се подменя с нов идва въпроса за неговото обезвреждане. Тъй като хладилника съдържа опасни за човешкото здраве и околната среда вещества и пластмаси той трябва да се предаде в специализиран за това център за отпадъци. За нас обезвреждането на електроуреди е основен предмет на дейност и нашите специалисти ще се заемат с обезвреждането на Вашия хладилник. Ние предлагаме извозване и обезвреждане на отпадъци от електрическо и електронно оборудване от всякакъв тип с грижа за удобството на клиента и чистата околна среда.

Перални машини

Какво да правите със старата пералня? С този въпрос се сблъскват мнозина, тъй като пералните машини не са вечни и рано или късно се налага да бъдат заменени с нови. Извозването и обезвреждане им е оптимално решение по този въпрос. Безопасното обезвреждане на старата пералня ще Ви помогне не само да се избавите от вече ненужната вещ, но и да се погрижите за околната среда. Ние ще извършим всичко това вместо Вас, като съблюдаваме всички технологични и екологични изисквания и може да бъдете сигурни, че Вашето старо и ненужно оборудване няма да нанесе вреда на въздуха, който дишате и на водата, която пиете.

Климатици

Обезвреждането на отпадъците от електрическо и електронно оборудване е важна стъпка в опазването на околната среда, а важен е и въпросът за правилното обезвреждане на оборудването, което съдържа вредни материали и опасни вещества. В този смисъл на първо място това са: климатика, хладилника, компютърната техника и акумулаторните батерии.

Правилното обезвреждане на вече ненужния климатик е важен въпрос по отношение на човешкото здраве и опазване на околната среда. Ние ще поемем ангажимента с обезопасявнето на вече ненужния ви уред. Нашите специалисти ще се погрижат с обезопасяването на опасните вещества и вредни материали във Вашия климатик.

Различните батерии и електронни устройства (телефони, таблети, джобни компютри и т.н.) съдържат вредни вещества. Като ги изхвърлите в контейнера за смет в повечето случаи и не подозирате, какви вреди нанасяте на околната среда. Обърнете се към нас и ние ще приемем Вашият “техно” отпадък, ще го обезвредим без да нанесем щети за околната среда и човешкото здраве, в полза на икономиката и опазване на ресурсите.

Активната загриженост за околната среда е недостъпна за много потребители, поради постоянната им заетост. Но като се свържете с нас ще бъдете сигурни, че обезвреждането и рециклирането на Вашето оборудване ще се извършва в съответствие с правилата и нормите за опазване на околната среда и освен това ще отнеме много малко време от времето Ви.

0
Работници & Служители
0
Локации
0
тона
Обработени отпадъци