Булекопак
Булекопак АД

С настоящото потвърждаваме убеждението си, че всеки клиент може да разчита на опита, професионализма в сферата на чистотата и управлението на битови и производствени отпадъци, което ни дава основание да препоръчваме „Еко Феникс” ЕООД като стабилен и лоялен партньор.
read more

Община Свищов
Община Свищов

Навременното и качествено изпълнение на поетите договорни задължения както и добрата организация на работа, ни дават основание да препоръчаме „ЕКО ФЕНИКС” ЕООД, като сериозен, коректен и надежден партньор.
read more

„Интегрейтид Микро-Електроникс България” ЕООД
Интегрейтид Микро-Електроникс България ЕООД

С настоящата референция „Интегрейтид Микро-Електроникс България” ЕООД декларира убеждението си, че клиентите на „Еко Феникс” ЕООД могат да разчитат на опит и професионализъм в сферата на чистотата и управлението на отпадъци.
read more

Хамбургер Рисайклинг България
Хамбургер Рисайклинг България ЕООД

Като наш партньор „Еко Феникс“ ЕООД стриктно е изълнявал своите задължения, съобразявайки се с поетите ангажименти за извършване на уговорените услуги качествено и в рамките на уговорените срокове, което е основание фирмата да се утвърди като предпочитан такъв.
read more

Еко Партнърс България АД
Еко Партнърс България АД

С настоящата референция „Еко Партнерс България“ АД изразява своята удовлетвореност и висока оценка за работата и професионализма на фирма „Еко Феникс“ ЕООД, които са наш основен партньор на територията на гр. Свищов.
read more

АЛ. Филтър ООД

Работата на екипа на фирмата се отличава с високо качество и професионализъм, а добрата организация допринася за за стриктно спазване на поетите ангажименти. За нас фирма „Еко Феникс“ изпълнява поетите ангажименти на високо професионално ниво.
read more

Оставете коментар, препоръка или предложение

Ние от Еко Феникс винаги сме държали на близостта си със своите клиенти и партньори и считаме, че това предимство ни отличава от конкурентите ни в бранша. За нас е важен всеки Ваш коментар, всяко Ваше предложение.

 

Изпрати