Транспортиране на отпадъци

Транспортиране на отпадъци, образувани на територията и/или обектите на наши контрагенти, в резултат на производственна, търговска, строителна, ремонтна или друга стопанска дейност.

Транспортиране на отпадъци

КЛИЕНТИ

Наши потенциални клиенти могат да бъдат, както следва:

 • Всички юридически лица, които желаят да се възползват от възможността за пряко договаряне
 • Регионални системи за управление на отпадъците
 • Магазини и търговски вериги
 • Производствени предприятия
 • Строителни фирми
 • Лгогистични центрове

Запитване за оферта

 

Изпрати

ТРАНСПОРТ НА ОТПАДЪЦИ

Разполагаме с голям и модерен автопарк, със специализирани и технически изрядни МПС, с широко приложение, според конкретните нужди и условия.

 • Камиони – контейнеровози
 • Камиони Мултилифт за контейнери
 • Камиони Мултилифт с кран
 • Сметосъбиращи камиони
 • Бордови камиони
 • Багери & Мотокари

Дружеството ни притежава регистрационни документи No 04–ДО–770–08 /21.12.2018 г. и No 04-ДО-177-11/20.06.2018 г. от Министерството на Околната среда и водите, РИОСВ – Велико Търново, за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на всякакви видове отпадъци, с изключение на радиоактивни и болнични отпадъци. В този смисъл всички юридически лица могат да се възползват от възможността да сключат договор за сметоизвозване на неопасни смесени битови отпадъци по силата на т.нар. пряко договаряне.

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Предимства на прякото договаряне.

Предимство на прякото договаряне е, че обекти сключили с нас договор ще бъдат освободени от онази част от общата такса смет, която касае сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци. По този начин те ще бъдат значително облекчени от дължимата такса смет.

Еко Феникс притежава богат професионален опит в управлението на отпадъците. Нашият екип ще Ви предложи експедитивни и оптимални решения съобразени с действащите национални закони и наредби в областта на транспортиране отпадъците.

 • Събиране и транспортиране със собствен транспорт на отпадъци генерирани от юридически и физически лица.
 • Съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в собствена складова база.
 • Предаване на събрани и генерирани отпадъци за следващо оползотворяване, физико-химична преработка или обезвреждане в страната и чужбина.
 • Преопаковане на отпадъците (при необходимост).
 • Документиране на събиране, транспортиране, временно съхраняване и последващи операции с идентификационни документи, дневници и отчети.
 • Безплатна консултация за наши клиенти в сферата на отпадъците.

0
Работници & Служители
0
Локации
0
тона
Обработени отпадъци