Десетте най-екологично чисти страни в света, според имигрантите

Десетте най-екологично чисти страни в света

Сайтът на имигрантите InterNations анкетира около 15 000 души, напуснали своята родина. Те оцениха новото си място на живот според различните фактори на околната среда, включително качеството на въздуха, отношението на правителството към промените на климата и мерките за управление на отпадъците и рециклирането.