recycle for another day

Проучване разкрива потенциал за оптимизиране на рециклиране на батерии в Европа

Оптимизиране на рециклирането на батерии в Европа

Според анализаторите необходимият пакет от мерки включва по-бърза електрификация на автомобилния пазар, по-малки батерии, “технологично-селективно” използване на батерии от електрически превозни средства във втория живот, например в стационарни системи за съхранение на енергия, и увеличеното използване на LFP батерии в електрическите превозни средства.

Битови отпадъци, транспортиране и обществена хигиена: Решения от "Еко Феникс"

Решения от Еко Феникс

Управлението на битовите отпадъци е от съществено значение за поддържането на чиста и здравословна околна среда. „Еко Феникс“ предлага цялостни и иновативни решения за събиране, транспортиране и управление на битовите отпадъци, които допринасят за подобряване на обществената хигиена и качеството на живота в нашите общности.

Защо разделното събиране на отпадъци е полезно за опазване на околната среда?

Отпадъци & Околна среда

Един от най-важните методи за намаляване на негативното въздействие върху околната среда е разделното събиране на отпадъци. Този подход има множество ползи, които обхващат както природната среда, така и човешкото общество.