recycle for another day

Зам. министър Живков: България постига над 70% рециклиране на хартиени опаковки

България постига над 70% рециклиране на хартиени опаковки

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков откри Симпозиум на тема „Целулоза хартия и опаковки“. Събитието се организира от Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост и Катедра „Целулоза, хартия и полиграфия“ към ХТМУ-София.

Център за управление на отпадъците Морава
База Морава - Търговия с вторични суровиниЦентър за управление на отпадъците Морава - Търговия с вторични суровиниЦентър за управление на отпадъците Морава

ЦУО Морава

Центъра за управление на отпадъци в Морава обслужва селищата в близост в рамките на регионалната система за управление на отпадъците.