recycle for another day

Фотограф: Надежда Чипева

Нова наредба облекчава отчитането на общините за рециклирането

Нова наредба облекчава отчитането по изпълнение на целите за рециклиране и подготовка за повторна употреба на битовите отпадъци, както и за количеството на депонираните биоразградими отпадъци.

Еко Феникс Център за управление на отпадъците Велико Търново
Еко Феникс Център за управление на отпадъците Велико ТърновоЕко Феникс Център за управление на отпадъците Велико ТърновоЦУО Велико Търново - сега

ЦУО Велико Търново

Център за управление на отпадъците Велико Търново. Събиране, временно съхранение и предварително третиране (механично сортиране и пресоване (балиране) на отпадъци от опаковки и неопасни твърди битови отпадъци. Събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали. Центъра ни е разположен в югозападната част на град Велико Търново и е с площ от 8500 м² и с РЗП 2500 м².