recycle for another day
Еко Феникс Център за управление на отпадъците Велико Търново
Еко Феникс Център за управление на отпадъците Велико ТърновоЕко Феникс Център за управление на отпадъците Велико ТърновоЦУО Велико Търново - сега

ЦУО Велико Търново

Център за управление на отпадъците Велико Търново. Събиране, временно съхранение и предварително третиране (механично сортиране и пресоване (балиране) на отпадъци от опаковки и неопасни твърди битови отпадъци. Събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали. Центъра ни е разположен в югозападната част на град Велико Търново и е с площ от 8500 м² и с РЗП 2500 м².

Зам. министър Живков: България постига над 70% рециклиране на хартиени опаковки

България постига над 70% рециклиране на хартиени опаковки

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков откри Симпозиум на тема „Целулоза хартия и опаковки“. Събитието се организира от Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост и Катедра „Целулоза, хартия и полиграфия“ към ХТМУ-София.

Център за управление на отпадъците Морава
База Морава - Търговия с вторични суровиниЦентър за управление на отпадъците Морава - Търговия с вторични суровиниЦентър за управление на отпадъците Морава

ЦУО Морава

Центъра за управление на отпадъци в Морава обслужва селищата в близост в рамките на регионалната система за управление на отпадъците.