recycle for another day

Колко е важно да рециклираме

Колко е важно да рециклираме

Ако един отпадък не се оползотвори, тоест да се рециклира или преизползва, се озовава сред природата или на бунището. За повечето хора първото е, меко казано, неприемливо, но последиците от второто също не са за пренебрегване.

Еко Феникс - Отпадъци от метал
Еко Феникс - Отпадъци от металЕко Феникс - Отпадъци от металЕко Феникс - Отпадъци от метал

Отпадъци от метал

Черни & Цветни металиОтпадъци от излезли от употреба конструкции, машини и съоръжения, възли и детайли от метал. Търговската дейност, осъществявани от нашето дружество и предлаганите услуги се извършват с цел все по – пълно задоволяване на нуждите и изискванията на пазара, независимост при съхранението на отпадъците и материалите в собствени бази, обработка и транспортиране с…