recycle for another day
Еко Феникс - Преработка на отпадъци от пластмаса
Еко Феникс - Преработка на отпадъци от ластмасаЕко Феникс - Преработка на отпадъци от ластмасаЕко Феникс - Преработка на отпадъци от пластмаса

Пластмаса

Пластмасата е най-новия и разпространен материал за опаковки. Днес световното производство на пластмаса надхвърля 80 милиона тона годишно.

Отпадъци от стъкло
Отпадъци от стъклоОтпадъци от стъкло

Стъкло

Рециклирането се счита за най-добрия начин за справяне с отпадъците от стъкло. За естественото им разлагане в природата са необходими хиляди години.

Еко Феникс - Рециклируеми суровини от хартия
Еко Феникс - Сортиране и преработка на хартияЕко Феникс - Рециклируеми суровини от хартияЕко Феникс - Рециклируеми суровини от хартия

хартия

Сепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал. Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровина годна за рециклиране.

Стъкло

Рециклирането се счита за най-добрия начин за справяне с отпадъците от стъкло. За естественото им разлагане в природата са необходими хиляди години.

Хартия

Сепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал. Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровина годна за рециклиране.