recycle for another day

Черни метали

Нашата инвестиция във високопроизводителни машини за обработка на скрап ни позволява да предлагаме конкурентни цени за черни метали и услугите свързани с това.

ЦУО Велико Търново - сега
ЦУО Велико Търново - сегаЕко Феникс Център за управление на отпадъците Велико ТърновоЦУО Велико Търново - сега

Еко Феникс – Галерия

Производствената база на Еко Феникс е разположена върху 25 хил. м² площ и сграден фонд с РЗП над 6 хил. м². Оборудването ни е съвременно, отговарящо на изискванията за качествена обработка на отпадъчните суровини и материали. В дружеството ни работи силно мотивиран и качествен в професионалния смисъл на думата колектив.