recycle for another day

Цветни метали

Наши клиенти са преработвателните фирми от страната. В по-голямата си част качеството на продаваните отпадъци от цветни метали се класифицира съгласно спесификация ISRI.

Черни метали

Нашата инвестиция във високопроизводителни машини за обработка на скрап ни позволява да предлагаме конкурентни цени за черни метали и услугите свързани с това.

ЦУО Велико Търново - сега
ЦУО Велико Търново - сегаЕко Феникс Център за управление на отпадъците Велико ТърновоЦУО Велико Търново - сега

Еко Феникс – Галерия

Производствената база на Еко Феникс е разположена върху 25 хил. м² площ и сграден фонд с РЗП над 6 хил. м². Оборудването ни е съвременно, отговарящо на изискванията за качествена обработка на отпадъчните суровини и материали. В дружеството ни работи силно мотивиран и качествен в професионалния смисъл на думата колектив.