Българско и европейско законодателство и нормативна уредба, касаеща управлението на отпадъците. Световните данни са недвусмислени – когато рециклираме, пестим ресурси, грижим се за природата, помагаме на себе си и околните.