Топ-100
Център за управление на отпадъците Алеково

Еко Феникс – Управление на отпадъците

Център за управление на отпадъците Алеково - Изкупува и преработва всички видове отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло, найлон и метал

1123Alekovo

Център за управление на отпадъците Алеково - Изкупува и преработва всички видове отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло, найлон и метал

База Алеково - Изкупува и преработва всички видове отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло, найлон и метал

ЦУО Алеково – Изкупува и преработва всички видове отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло, найлон и метал

База Алеково - Изкупува и преработва всички видове отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло, найлон и метал

ЦУО Алеково – Изкупува и преработва всички видове отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло, найлон и метал

База Алеково - Изкупува и преработва всички видове отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло, найлон и метал

ЦУО Алеково – Изкупува и преработва всички видове отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло, найлон и метал

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов – Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

IMG_1903

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

IMG_1902

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов – Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов – Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов – Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

p5

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов – Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

Център за управление на отпадъци Свищов - Сепариране на отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци

ЦУО Алеково – Галерия
Go to Top
Translate »