Еко Феникс - Отпадъци от метал
Еко Феникс - Отпадъци от металЕко Феникс - Отпадъци от металЕко Феникс - Отпадъци от метал

Отпадъци от метал

Черни & Цветни металиОтпадъци от излезли от употреба конструкции, машини и съоръжения, възли и детайли от метал. Търговската дейност, осъществявани от нашето дружество и предлаганите услуги се извършват с цел все по – пълно задоволяване на нуждите и изискванията на пазара, независимост при съхранението на отпадъците и материалите в собствени бази, обработка и транспортиране с…