Еко Феникс - Преработка на отпадъци от пластмаса
Еко Феникс - Преработка на отпадъци от ластмасаЕко Феникс - Преработка на отпадъци от ластмасаЕко Феникс - Преработка на отпадъци от пластмаса

Пластмаса

Пластмасата е най-новия и разпространен материал за опаковки. Днес световното производство на пластмаса надхвърля 80 милиона тона годишно.