Еко Феникс - Отпадъци от разделно събиране
Еко Феникс - Отпадъци от опаковкиЕко Феникс - Отпадъци от разделно събиранеЕко Феникс - Отпадъци от разделно събиране

Отпадъци от разделно събиране

Отпадъци от разделно събиранеТранспорт и сепариране на разделно събрани отпадъци от опаковки (включително разделно събрани рециклируеми отпадъци от бита) от общини, търговски, производствени, административни обекти. Работим в тясно сътрудничество с организациите по оползотворяване на отпадъци. Обслужваме контейнерите за разделно събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови, метални и стъклени опаковки.