Еко Феникс - Рециклируеми суровини от хартия
Еко Феникс - Сортиране и преработка на хартияЕко Феникс - Рециклируеми суровини от хартияЕко Феникс - Рециклируеми суровини от хартия

хартия

Сепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал. Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровина годна за рециклиране.