Център за управление на отпадъците Алеково. Събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от опаковки и неопасни твърди битови отпадъци.

Центъра е разположен в югоизточната част на село Алеково,община Свищов. Разположен върху площ от 2200 м² и е специализиран в приемането и сортирането на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали.