Център за управление на отпадъците Велико Търново

Събиране, временно съхранение и предварително третиране (механично сортиране и пресоване (балиране) на отпадъци от опаковки и неопасни твърди битови отпадъци. Събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали.

Центъра ни е разположен в югозападната част на град Велико Търново и е с площ от 8500 м² и с РЗП 2500 м².

ЦУО Велико Търново

Център за управление на отпадъците Велико Търново. Събиране, временно съхранение и предварително третиране (механично сортиране и пресоване (балиране) на отпадъци от опаковки и неопасни твърди битови отпадъци. Събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали. Центъра ни е разположен в югозападната част на град Велико Търново и е с площ от 8500 м² и с РЗП 2500 м².