Център за управление на отпадъците Морава. Събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от опаковки и неопасни твърди битови отпадъци.

Центъра е разположен в североизточната част на село Морава, община Свищов с площ от 3500 м² и е специализиран в приемането и сортирането на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали.

Център за управление на отпадъците Морава
База Морава - Търговия с вторични суровиниЦентър за управление на отпадъците Морава - Търговия с вторични суровиниЦентър за управление на отпадъците Морава

ЦУО Морава

Центъра за управление на отпадъци в Морава обслужва селищата в близост в рамките на регионалната система за управление на отпадъците.