Център за управление на отпадъците Морава. Събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от опаковки и неопасни твърди битови отпадъци.

Центъра е разположен в североизточната част на село Морава, община Свищов с площ от 3500 м² и е специализиран в приемането и сортирането на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали.