Център за управление на отпадъците Свищов. Събиране, временно съхранение и предварително третиране (механично сортиране и пресоване (балиране) на отпадъци от опаковки и неопасни твърди битови отпадъци. Събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали.

Центъра е разположен в югоизточната част на град Свищов на изхода за Полски Тръмбеш, с площ от 8000 м², с РЗП 1000 м² .