Рециклируеми суровини от пластмаса

Пластмасата е най-новия и разпространен материал за опаковки. Днес световното производство на пластмаса надхвърля 80 милиона тона годишно.

Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровини годни за рециклиране. Модерната система за контрол, механичното и ръчно сортиране позволяват ефективното отделяне  на твърди и меки смесени пластмаси: PE, PP, PS, PET, HDPE, LDPE, които се отделят и по цвят. Получените рециклируеми суровини се балират с преса Presona, която отговаря на Директива 2006/42.

Готовата продукция се продава на рециклиращите предприятия.

Някои типове пластмасови отпадъци, съласно спецификациите на ISRI (Институт за Рециклиращата Промишленост), които Еко Феникс обработва:

Определения за материали

Съдове от твърда пластмаса

Опаковка (формована или лята), която запазва формата си след изпразване.

Пластмасова бутилка

Съд от твърда пластмаса, който е създаден с по-тясна гърловина от тялото. Обикновено се използват за съхранение на течности и се изпразват чрез изливане.

Пластмасов филм

Тънък, еластичен лист, койте не поддържа определена форма, когато не е закрепен.

Рециклирана пластмаса

Пластмаса, съставена или от употребявани, или от възстановен материал, или от двете.

Възстановена пластмаса

Пластмаси, които са регенерирани или преработени от отпадъчни материали. Не включват материали, генерирани от и обичайно влагани отново в същия производствен процес.

Употребявана пластмаса

Продукти, генерирани след консумация, като са изпънили своето предназначение и са били отделени или извлечени от отпадъците с цел рециклиране.

Класификация по ISRI

Идентификационни кодове на балирани пластмасови отпадъци

СерияКодПластмасаКатегория
P-100 Серия—PETP-100PETСмесени бутилки
P-100 Серия—PETP-101PETБезцветни бутилки
P-100 Серия—PETP-102PETЗелени бутилки
P-100 Серия—PETP-103PETСмесени безцветни и зелени бутилки
P-100 Серия—PETP-104PETОбичайни бутилки
P-100 Серия—PETP-110PETСмесени твърди съдове
P-200 Серия—HDPEP-200HDPEСмесени бутилки
P-200 Серия—HDPEP-201HDPEБезцветни бутилки
P-200 Серия—HDPEP-202HDPEОцветени бутилки
P-300 Серия—PVCP-300PVCСмесени Бутилки
P-300 Серия—PVCP-301PVCБезцветни бутилки
P-300 Серия—PVCP-302PVCОцветени бутилки
P-400 Серия—LDPEP-400LDPEСмесени бутилки
P-400 Серия—LDPEP-401LDPEБезцветни бутилки
P-400 Серия—LDPEP-402LDPEОцветени бутилки
P-500 Серия—PPP-500PPСмесени бутилки
P-500 Серия—PPP-501PPБезцветни бутилки
P-500 Серия—PPP-502PPОцветени бутилки
P-600 Серия—PSP-600PSСмесени бутилки
P-600 Серия—PSP-601PSБезцветни бутилки
P-600 Серия—PSP-602PSОцветени бутилки
P-700 Серия - Други/ Код 7P-700ДругиСмесени бутилки
P-700 Серия - Други/ Код 7P-701ДругиБезцветни бутилки
P-700 Серия - Други/ Код 7P-702ДругиОцветени бутилки
P-000 Серия—Смесени пластмаси (Кодове 1-7P-000ДругиСмесени бутилки
P-000 Серия—Смесени пластмаси (Кодове 1-7P-001ДругиБезцветни бутилки
P-000 Серия—Смесени пластмаси (Кодове 1-7P-002ДругиОцветени бутилки
Услуги
Изпрати запитване
0
Преработени отпадъци (тона)
0
Пластмаса общо (тона)
0
Относителен дял ( % )