Рециклируеми суровини от стъкло

Отпадъците от стъкло лесно могат да бъдат преработени чрез рециклиране

Рециклирането се счита за най-добрия начин за справяне с отпадъците от стъкло. За естественото им разлагане в природата са необходими хиляди години. Подходящите за рециклиране продукти от стъкло могат да бъдат рециклирани многократно без да губят свойствата си. Влагането на рециклирано стъкло за производството на нови продукти не влошават качеството, чистотата и прозрачността им, а тъкмо обратното – явява се задължителен елемент от материалите, използвани в производството.

Видове стъкло ползвани в бита и в промишлеността

Амбалажна (опаковъчна) стъклария

Стъклени опаковки, главно бутилки и буркани.

Прозоречно стъкло

Това е стъклото, което се използва се за изграждането на прозорци и витрини.

Духана стъклария

Това са уникалните продукти от кристал, стъклени производства, които не неподлежат на серийно производство и т.н.

Техническа стъклария

Това е серийното производство на чаши, продукти с оптични свойства, лабораторни стъкларии и т.н.

От множеството продукти, произвеждани от стъкло за най-подходящи за рециклиране се считат предимно стъклените бутилки и буркани, използвани за съхраняване на хранителни продукти като сокове, сладка, консерви, бебешки храни, високоалкохолни и нискоалкохолни продукти и т. н.

Какво Ви предлагаме?

Суровина с висока степен на чистота

Суровина с висока степен на чистота (99.99%), която се използва в предприятията за производство на стъклени опаковки. При преработката се получава еднороден по състав и размер стъклен материал (трошки), който не съдържа чужди примеси. Готовата продукция за претопяване се транспортира чрез гондоли към крайни преработватели.

0
Преработени отпадъци (тона)
0
Стъклени отпадъци (тона)
0
Относителен дял ( % )