Рециклируеми суровини от черни метали

Наши клиенти са стоманодобивните предприятия в страната. В по-голямата си част качеството на обработваните и продавани железни отпадъци се класифицират съгласно спесификацията на ISRI.

Нашата инвестиция във високопроизводителни машини за обработка на скрап ни позволява да предлагаме конкурентни цени за черни метали и услугите свързани с това.

Еко Феникс преработва следните видове отпадъци от черни метали, съгласно ISRI спецификациите:

Класификация по ISRI

Тежка стомана за претопяване HMS 1

Стоманени и/или железни отпадъци с дебелина 1/4 инча (около 6 мм) и повече. Всяко отделно парче не бива да надвишава като размери 60 x 24 инча (1500 х 600 мм), подготвени така, че да се осигури плътно натоварване.

Тежка стомана за претопяване с размери 3 фута x 18 инча (около 1000 х 500 мм) HMS 1

Стоманени и/или железни отпадъци с дебелина 1/4 инча (около 6 мм) и повече. Всяко отделно парче не бива да надвишава като размери 36 x 18 инча (1000 х 500 мм). Подготвени така, че да се осигури плътно натоварване.

Тежка стомана за претопяване с размери 5 фута x 18 инча (около 1500 х 500 мм) HMS 1

Стоманени и/или железни отпадъци с дебелина 1/4 инча (около 6 мм) и повече. Всяко отделно парче не бива да надвишава като размери 60 x 18 инча (1500 х 500 мм). Подготвени така, че да се осигури плътно натоварване.

Тежка стомана за претопяване HMS 2

Стоманени и железни отпадъци, черни и галванизирани, с дебелина над 1/8 инча (около 3 мм), с максимални размери 60 x 24 инча (1500 х 600 мм), може да включва материал, неподходящ за HMS1. Подготвени така, че да се осигури плътно натоварване.

Тежка стомана за претопяване HMS 2

Стоманени и железни отпадъци, черни и галванизирани, с максимални размери 36 x 18 инча (около 1000 х 500 мм). Може да включва автомобилен отпадък, подходящо подготвен.

Тежка стомана за претопяване 3 фута x 18 инча (около 1000 х 500 мм) HMS 2

Стоманени и железни отпадъци, черни и галванизирани, с максимални размери 36 x 18 инча (около 1000 х 500 мм)inches. Може да включва автомобилен отпадък, подходящо подготвен; не може, обаче, да включва листи и друг тънък материал.

Тежка стомана за претопяване с размери 5 фута x 18 инча (около 1500 х 500 мм) HMS 2

Стоманени и железни отпадъци, черни и галванизирани, с максимални размери 60 x 18 инча (около 1500 х 500 мм)inches. Може да включва автомобилен отпадък, подходящо подготвен; не може, обаче, да включва листи и друг тънък материал.

Шредирани отпадъци

Хомогенни отпадъци от желязо и стомана от автомобили, магнитно сепарирани, незаготвени HMS1 и HMS2, различни видове листов отпадък и такъв за балиране. Средна плътност 50 паунда на кубически фут (около 800 кг на кубически метър).

Шредирани отпадъци

Хомогенни отпадъци от желязо и стомана от автомобили, магнитно сепарирани, незаготвени HMS1 и HMS2, различни видове листов отпадък и такъв за балиране. Средна плътност 70 паунда на кубически фут (около 1120 кг на кубически метър).

0
Преработени отпадъци (тона)
0
Черни метали общо (тона)
0
Относителен дял ( % )