Въздухът в България буди сериозното безпокойство на Брюксел

Качеството на въздуха в България продължава да буди сериозно безпокойство, твърди Европейската комисия в доклада за страната за изпълнението на политиките за опазването на природата в държавите от ЕС.

Боклуците на България

Противно на онова, което мнозина биха си помислили, виновни за това положение са не строгите европейски екологични стандарти – те в края на краищата са в интерес на хората.